Vivablee 靜觀大挑戰

抗疫在家,你會感到冇力嗎?參加Viablee嘅靜觀挑戰,係你關心自己嘅同時, 你嘅冥想嘅分數更加會化為捐款,透過社區組織,向低收入家庭分發餐券。 (詳情有待公布)

負責機構:

Vivablee

活動簡介

 • 時間

  不限

 • 語言

  廣東話

 • 方式

  手機程式

 • 對象

  所有公眾人仕

 • 人數

  不限